Home Health LIC New Plan

LIC New Plan

42
0

इतर फायदे :
तुलनात्मक दृष्ट्या 25% कमी हप्त्यात उपलब्ध असलेली एकमेव पॉलिसी.
शेवटची 9 वर्षे (Premium Holiday) कालावाधीत विम्याचे लाभ व बोनस अखंडीतपणे मिळत राहणार
तीन वर्षानंतर त्वरीत कर्ज सुविधा उपलब्ध
भरलेल्या हप्त्यावर Income Tax कलम 80 (CCC) नुसार कर सवलत व मॅच्युरीटीची रक्कम Income Ta कलम 10 (10D) नुसार पुर्णता करमुक्त
विमा रक्कम व जमा बोनस यांस (LIC act 1956 – Sec. 37) नुसार भारत सरकारची लिखीत स्वरूपात गॅरंटी.

Facebook : https://www.facebook.com/एलआयसी-101798944728614/

Hemraj Gajbhiye (Expert and Professional Financial Advisor)
Contact : 9049315414 / 8208009839

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here